Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (AV)
1 Inleiding

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze Website of de aankoop van Producten die via onze Website worden aangeboden.

1.2 Gedefinieerde termen en hun interpretatie voor deze Algemene Voorwaarden worden uiteengezet in artikel 26.

2 Aanvaarding

2.1 U verklaart en garandeert dat:

(a) u een natuurlijk persoon bent en ten minste 18 jaar oud bent;

(b) u bevoegd bent om een wettelijk bindend contract met ons aan te gaan; en

(c) dat u niet wordt verhinderd door enige toepasselijke wet of contract om een wettelijk bindend contract met ons aan te gaan.

2.2 Wij behouden ons het recht voor om een schriftelijke bevestiging te vragen van uw bevoegdheid om akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

2.3 U verklaart en garandeert dat u niet:

(a) niet bent veroordeeld voor een computer- of internetmisdrijf; en

(b) in het verleden geen producten of toegang tot de Website hebt geweigerd.

2.4 Wij behouden ons het recht voor om u de toegang tot onze Website te weigeren indien wij een dergelijke weigering noodzakelijk of gepast achten.

2.5 Het plaatsen van een bestelling:

(a) Uw verklaring en garantie dat u deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig en in hun geheel hebt gelezen;

(b) Je aanbod om de Bestelling alleen te kopen in overeenstemming met deze Voorwaarden;

(c) je akkoord dat elke orderbevestiging uitsluitend op basis van deze Voorwaarden wordt gemaakt; en

(d) jouw toezegging aan ons om deze Voorwaarden na te leven.

2.6 Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Website en geen Producten te kopen.

2.7 U dient uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze Voorwaarden indien u:

(a) informatie verstrekt aan of via onze Website; of

(b) een Product koopt.

2.8 Door onze Website te bezoeken, Producten te kopen of akkoord te gaan met deze Voorwaarden:

(a) gaat u er ook mee akkoord gebonden te zijn aan ons Privacybeleid; en

(b) gaat u ermee akkoord en verplicht u zich tot naleving van ons Beleid voor acceptabel gebruik (zie paragraaf 12 hieronder voor meer informatie).

2.9 Wij raden u aan een kopie van deze Algemene Voorwaarden af te drukken zodat u deze later kunt raadplegen.

2.10 Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, kunt u geen bestelling plaatsen of met ons communiceren.

3 Persoonlijk gebruik

U erkent dat u de Website uitsluitend zult gebruiken om Producten te kopen voor uw eigen persoonlijke en niet-commerciële gebruik als opdrachtgever en niet als agent of namens een andere persoon.

4. prijs

4.1 De op onze Website vermelde prijzen voor Producten zijn inclusief leveringskosten, maar exclusief alle kosten, belastingen, heffingen of soortgelijke overheidslasten (“duty unpaid and untaxed”).

4.2 Alle rechten, heffingen, belastingen of andere overheidslasten en -verklaringen voor de invoer van de Producten op het afleveradres zijn uw verantwoordelijkheid en komen voor uw rekening en zijn niet inbegrepen in de prijzen van de Producten. Alle leveringen kunnen per geval andere kosten met zich meebrengen waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de Klant zijn. Naast verzendkosten omvatten deze kosten douanerechten of invoer-BTW als de goederen vanuit een niet-EU-land (Engeland) worden verzonden; u moet bij onze klantenservice navragen of er douanerechten over een product verschuldigd zijn wanneer u uw bestelling plaatst. Douanerechten of btw bij invoer worden niet door ons betaald en zijn de verantwoordelijkheid van de koper. Onze goederen worden altijd “duty unpaid en tax unpaid” verzonden. De koper is de “geregistreerde importeur” en is verantwoordelijk voor de juiste betaling van invoerrechten en/of importbelastingen en moet volledig voldoen aan alle wetten en regels van het importerende land. Aangezien de regels voor het importeren van goederen van land tot land verschillen, moet je de douanerechten en invoerbelastingen van je land controleren voordat je een bestelling plaatst. De koper is verplicht om bij ontvangst van de goederen volledig te controleren of aan alle wetten en regels van het importerende land is voldaan en is verantwoordelijk voor de juiste betaling van douanerechten en/of importbelastingen en moet volledig voldoen aan alle wetten en regels van het importerende land. Aangezien de regels voor het importeren van goederen van land tot land verschillen, dient u de douanerechten en invoerbelastingen van uw land te controleren voordat u uw bestelling plaatst. De koper is verplicht om bij ontvangst van de goederen volledig te controleren of aan alle wetten en regels van het importerende land is voldaan en is verantwoordelijk voor de juiste betaling van douanerechten en/of importbelastingen en moet volledig voldoen aan alle wetten en regels van het importerende land. Aangezien de regels voor het importeren van goederen van land tot land verschillen, dient u de douanerechten en invoerbelastingen van uw land te controleren voordat u uw bestelling plaatst. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om bij ontvangst van de goederen te controleren of aan alle wetten en regels van het importerende land is voldaan.
4.3 Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat alle gegevens, beschrijvingen en prijzen van de producten op onze website correct zijn. Het is echter mogelijk dat we fouten maken. Als we ontdekken dat er sprake is van een prijsfout, stellen we je daarvan zo snel mogelijk op de hoogte en geven we je de gelegenheid om je bestelling tegen de juiste prijs te bevestigen of je bestelling te annuleren. Als we niet in staat zijn om contact met u op te nemen of geen reactie van u ontvangen, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd en krijgt u het volledige bedrag terugbetaald. Als u besluit uw bestelling opnieuw te bevestigen,

4.4 Wij zijn niet verplicht om een bestelling uit te voeren als de prijs op de Website onjuist is (zelfs nadat u een orderbevestiging hebt ontvangen).

4.5 Prijzen kunnen van tijd tot tijd veranderen. Dergelijke wijzigingen hebben echter geen invloed op bestellingen waarvoor een Bestelbevestiging is verzonden.

5. een bestelling plaatsen

5.1 Zodra je een bestelling hebt geplaatst, zijn alle bestellingen afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad. Als wij voldoende voorraad hebben om uw bestelling uit te voeren, ontvangt u een orderbevestiging die geldt als onze bevestiging van ontvangst van uw bestelling. In het geval van leveringsproblemen of het niet beschikbaar zijn van goederen om uw bestelling uit te voeren, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en uw betaling voor de bestelling terugbetalen.

5.2 Een Contract komt pas tot stand wanneer wij u een Bestelbevestiging sturen en alleen met betrekking tot het/de in de Bestelbevestiging vermelde Product(en). Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van het Contract en zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden.

5.3 Als uw bestelling uit meer dan één Product bestaat, kunnen de Producten in afzonderlijke leveringen op verschillende tijdstippen aan u worden geleverd.

5.4 Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde Producten van de Website te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om materiaal of inhoud op de Website aan te passen of te verwijderen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor het verwijderen van Producten van onze Website of het bewerken of verwijderen van materiaal of content van onze Website.

5.5 Wij behouden ons het recht voor om een door u geplaatste bestelling te allen tijde te weigeren of af te wijzen (zelfs nadat wij u een orderbevestiging hebben gestuurd). Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor het annuleren of afwijzen van een bestelling.

5.6 Als we je bestelling annuleren nadat we de betaling hebben ontvangen (en ook nadat we je een orderbevestiging hebben gestuurd), wordt de betaling voor de bestelling volledig aan je terugbetaald.

6 Betaling

6.1 U kunt voor de Producten betalen via een op onze Website vermelde betaalintermediair.

6.2 U kunt uw bestelling ook geheel of gedeeltelijk betalen met een door ons uitgegeven kortingsvoucher. Kortingsvouchers kunnen alleen online bij de kassa worden ingevoerd.

6.3 Wij kunnen gebruikmaken van betalingstussenpersonen om betalingen tussen u en ons te verwerken. U gaat ermee akkoord dat wij de betalingstussenpersonen documenten en informatie over u kunnen verstrekken, met inbegrip van documenten en informatie die uw persoonsgegevens bevatten.

6.4 Wij zijn geen gereguleerde betalingsverwerker of geldovermakingsagent en zijn niet verantwoordelijk voor betalingsproblemen of storingen veroorzaakt door de betalingstussenpersonen.

6.5 U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en nauwkeurige gegevens in het betalingsproces en alle betalingen moeten worden verricht vanuit uw eigen middelen. Door het plaatsen van een bestelling bevestigt u dat:
(a) de betaalmethode die voor de betaling is gebruikt, van u is;

(b) indien van toepassing, dat u de rechtmatige eigenaar van de tegoedbon bent; en

(c) u over voldoende geld of kredietfaciliteiten beschikt om de desbetreffende bestelling te betalen.

6.6 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor onbevoegd gebruik van uw creditcards, debitcards of prepaidkaarten door derden, zelfs als dergelijke kaarten als gestolen zijn opgegeven. Wij kunnen alle relevante autoriteiten (inclusief kredietinformatiebureaus) op de hoogte stellen van frauduleuze betalingen of andere illegale activiteiten.

6.7 U mag niet:

(a) Chargebacks doen of proberen te doen met betrekking tot betalingen die u voor Producten hebt gedaan; of

(b) door u gedane betalingen voor Producten terugdraaien.

6.8 U dient ons volledig schadeloos te stellen en te vrijwaren voor elke Chargeback of terugboeking van door u gedane betalingen en alle verliezen, kosten, aansprakelijkheden of onkosten die door ons worden opgelopen als gevolg van of in verband met een dergelijke Chargeback of terugboeking.

7 Levering

7.1 Wij streven ernaar uw bestelling te leveren op het afleveradres dat u opgeeft bij het plaatsen van uw bestelling.

7.2 Wanneer u voor uw bestelling betaalt, geven wij u een geschatte leverdatum.

7.3 Wij kunnen u op de hoogte stellen als wij verwachten de geschatte leverdatum niet te kunnen halen, maar wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies, aansprakelijkheid, kosten, schade, onkosten of kosten als gevolg van late levering voor zover wettelijk toegestaan.

7.4 Het is mogelijk dat wij Producten op bepaalde locaties niet kunnen leveren. In dat geval stellen wij u op de hoogte en zorgen wij ervoor dat de bestelling wordt geannuleerd en terugbetaald of dat de bestelling wordt afgeleverd op een ander, door u bevestigd afleveradres.

7.5 Het risico van het Product gaat op u over bij aflevering op het afleveradres, tenzij de aflevering wordt vertraagd doordat u uw verplichtingen onder deze Voorwaarden niet nakomt. Het risico gaat over op de datum waarop de levering zou hebben plaatsgevonden als u niet in gebreke was gebleven.

7.6 Als u niet in staat bent om uw bestelling in ontvangst te nemen, kunnen we een kaartje achterlaten met instructies voor de vervoerder om uw bestelling opnieuw te bezorgen of af te halen.

7.7 Als de levering of het ophalen wordt vertraagd door jouw onredelijke weigering om de bestelling te accepteren of in ontvangst te nemen of om de bestelling bij de vervoerder op te halen, kunnen we de kosten en andere kosten die wij redelijkerwijs hebben gemaakt voor het verwerken van de bestelling en het terugsturen naar de afzender in rekening brengen, onverminderd andere rechten of rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan.
7.8 Goederen worden binnen 2-120 dagen na ontvangst van de betaling verzonden. De standaard levertijd is 20-30 werkdagen, in uitzonderlijke gevallen tot 16 weken, tenzij anders vermeld in de artikelbeschrijving. De eigenaar verzendt niet rechtstreeks. De bestelling wordt verzonden door de fabrikant zodra de gehele bestelling op voorraad is.
7.9 Alle rechten, heffingen, belastingen of andere overheidslasten en declaraties voor het importeren van de Producten naar het afleveradres zijn uw verantwoordelijkheid en komen voor uw rekening en zijn niet inbegrepen in de prijs van de Producten. Alle leveringen kunnen in individuele gevallen andere kosten met zich meebrengen waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de Klant komen. Naast de verzendkosten omvatten deze kosten douanerechten of invoer-BTW als de goederen worden verzonden vanuit een niet-EU-land (Engeland); of douanerechten verschuldigd zijn op een product moet worden verduidelijkt met onze klantenservice op het moment van bestelling. Douanerechten of btw bij invoer worden niet door ons betaald en zijn de verantwoordelijkheid van de koper. Onze goederen worden altijd verzonden “zonder invoerrechten en belasting”. De koper is de “geregistreerde importeur” en is verantwoordelijk voor de juiste betaling van invoerrechten en/of invoerbelastingen en moet volledig voldoen aan alle wetten en regels van het importerende land. Aangezien de regels voor het importeren van goederen van land tot land verschillen, moet je de douanerechten en invoerbelastingen van je land controleren voordat je een bestelling plaatst. De koper is verplicht om bij ontvangst van de goederen volledig te controleren of aan alle wetten en regels van het importerende land is voldaan en is verantwoordelijk voor de juiste betaling van douanerechten en/of importbelastingen en moet volledig voldoen aan alle wetten en regels van het importerende land. Aangezien de regels voor het importeren van goederen van land tot land verschillen, dient u de douanerechten en invoerbelastingen van uw land te controleren voordat u uw bestelling plaatst. De koper is verplicht om bij ontvangst van de goederen volledig te controleren of aan alle wetten en regels van het importerende land is voldaan en is verantwoordelijk voor de juiste betaling van douanerechten en/of importbelastingen en moet volledig voldoen aan alle wetten en regels van het importerende land. Aangezien de regels voor het importeren van goederen van land tot land verschillen, dient u de douanerechten en invoerbelastingen van uw land te controleren voordat u uw bestelling plaatst. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om bij ontvangst van de goederen volledig te controleren of aan alle wetten en regels van het importerende land is voldaan.

8 Annulering of wijziging van bestellingen

8.1 Zodra een bestelling via onze website is geplaatst, kunt u deze annuleren of wijzigen door ons een e-mail te sturen.

8.2 Zodra een bestelling is ingepakt, kan deze niet meer worden geannuleerd of gewijzigd en in plaats daarvan moet de bestelling aan ons worden geretourneerd in overeenstemming met paragraaf 10 hieronder. Aangezien onze goederen vanuit Azië worden verzonden, kunnen er langere transittijden zijn waarover wij geen controle hebben. Als de producten al onderweg zijn naar jou, is annulering niet mogelijk. Wacht tot je de goederen hebt ontvangen en stuur ze naar ons terug. Natuurlijk kunt u uw annulering van tevoren aan ons doorgeven. Om je een zo snel mogelijke terugzending te garanderen, vragen we je om ons een verzendbevestiging te sturen. Een vroegtijdige terugbetaling is ten vroegste 16 weken na ontvangst van de bestelling mogelijk als de goederen niet zijn ontvangen.
8.3 Omdat we met een volledig geautomatiseerd systeem werken, worden bestellingen direct na het plaatsen gestart. Daarom kunnen we het verzendproces helaas niet onderbreken tot aan de levering, dus een terugbetaling voor ontvangst van de goederen is alleen mogelijk tot 24 uur na de bestelling.

9 Defecte producten

9.1 U erkent dat de Producten standaardproducten zijn en niet op maat zijn gemaakt om aan uw eisen te voldoen.

9.2 Alle productbeschrijvingen, informatie en materialen op de Website worden geleverd “zoals ze zijn” en zonder garanties, uitdrukkelijk of impliciet, of anderszins.

9.3 Productafbeeldingen kunnen enigszins afwijken van het daadwerkelijke product dat u ontvangt.

9.4 Als het Product dat u ontvangt defect is, kunt u ons een e-mail sturen waarin u ons informeert over het te retourneren Product en een foto van het defecte Product bijvoegt.

9.5 U kunt het product aan ons retourneren in overeenstemming met paragraaf 10.

9.6 Wij inspecteren het product na ontvangst. Onze verwerkingstijd is afhankelijk van uw bestelling.

9.7 Wij sturen u een e-mail als wij ervan overtuigd zijn dat het product defect is.

9.8 Onze enige aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot defecte producten is (naar onze keuze):

(a) het vervangen van het product en het betalen van de verzendkosten voor het afleveren van de producten op het afleveradres, waarbij u het defecte product aan ons moet retourneren, waarna wij een vervangend product op het afleveradres zullen afleveren; of

(b) u een bedrag betalen dat gelijk is aan de prijs van het Product en het defecte Product aan ons retourneren. Wij maken dit bedrag aan u over op de rekening waarvan wij de betaling hebben ontvangen, met gebruikmaking van dezelfde betaalmethode.

9.9 Als wij vaststellen dat het product vrij is van gebreken, kunnen wij, naar eigen goeddunken, besluiten het product niet aan u terug te betalen en kunnen wij van u verlangen dat u redelijke onderhoudskosten betaalt en deze in rekening brengen op de betaalmethode die voor de bestelling is gebruikt. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, aansprakelijkheid, kosten, schade, kosten of uitgaven die voortvloeien uit deze paragraaf, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

10 Retourzendingen en restituties

10.1 Ons retourbeleid maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden waaronder u toegang hebt tot onze Website en deze kunt gebruiken.

10.2 Als u niet helemaal tevreden bent met uw bestelling, kunt u ons per e-mail laten weten welk product u wilt retourneren en het product aan ons retourneren. De herroepingstermijn is 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, het laatste product in ontvangst heeft genomen of heeft laten nemen.

10.3 De retourzending en de kosten zijn voor rekening van de klant.

10.4 De klant heeft alleen recht op restitutie als het product door ons is ontvangen. Wij zullen het geretourneerde product inspecteren wanneer het bij ons aankomt.

10.5 U moet ervoor zorgen dat het product aan ons wordt geretourneerd in dezelfde staat als waarin u het hebt ontvangen en dat het goed is verpakt. Het product moet ongebruikt zijn, er mag niet geknoeid zijn met de labels en het product moet in de originele verpakking zitten. Als een Product in een ongeschikte staat aan ons wordt geretourneerd, behouden wij ons het recht voor de retourzending van het Product te weigeren.

10.6 De verwerkingstijd voor uw retourzending is afhankelijk van uw bestelling.
10.7 Als we tevreden zijn met de staat van het geretourneerde product, sturen we je een e-mail om je retourzending goed te keuren. Zodra we je een bericht hebben gestuurd dat je retourzending is goedgekeurd, wordt het bedrag binnenkort teruggestort op de rekening die voor de bestelling is gebruikt.

10.8 De annulering is voltooid wanneer wij de fysieke goederen ontvangen.

10.9 Aangezien onze goederen vanuit Azië worden verzonden, kunnen er langere transittijden zijn waarover wij geen controle hebben. Als de goederen al onderweg naar u zijn, is annulering niet mogelijk. Wacht tot u de goederen hebt ontvangen en stuur ze naar ons terug. Natuurlijk kunt u ons van tevoren informeren over uw herroeping. Om je een zo snel mogelijke terugzending te garanderen, vragen we je om ons een verzendbevestiging te sturen. Een vroegtijdige terugbetaling is ten vroegste 16 weken na ontvangst van de bestelling mogelijk als de goederen niet zijn ontvangen.

11. waardebonnen

11.1 U kunt onze promotionele vouchers of kortingen gebruiken bij het betalen voor producten op de Website.

11.2 Om een voucher in te wisselen of een korting toe te passen, moet de voucher of kortingscode worden ingevoerd op de afrekenpagina van onze bestelling.

11.3 Wanneer u de voucher of kortingscode invoert en toepast, wordt de voucher of korting bij het afrekenen in mindering gebracht op het totaalbedrag van uw bestelling.
11.4 Je kunt slechts één voucher of korting per bestelling inwisselen of gebruiken.

11.5 Het saldo van een promotionele tegoedbon levert geen rente op en heeft geen geldwaarde.

11.6 Als het saldo van een Kortingsbon onvoldoende is voor uw bestelling, kunt u het verschil betalen via een aparte betaalmethode die beschikbaar is op de Website.

11.7 Als u een Kortingsbon gebruikt voor een bestelling die is geretourneerd, wordt de waarde van de kortingsbon niet aan u terugbetaald. Als u echter een deel via een andere betaalmethode hebt betaald, kan dat deel worden terugbetaald.

12. toegestaan gebruik

12.1 U mag niet (“Verboden gebruik”):

(a) onze Website op enigerlei wijze te gebruiken of enige actie te ondernemen die de Website kan beschadigen of schade kan toebrengen, of de prestaties, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de Website kan verstoren;

(b) onze website gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit;

(c) onze website gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of verband houdt met) spyware, computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, keystroke loggers, rootkits of andere kwaadaardige computersoftware;

(d) deelnemen aan systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten (waaronder scraping, datamining, gegevensextractie of data harvesting) op of in verband met onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

(e) toegang verkrijgen tot of anderszins interactie hebben met onze website via een robot, spider of ander geautomatiseerd middel;

(f) het beleid in het robots.txt-bestand voor onze website schenden;

(g) informatie die via onze website is verzameld, gebruiken voor direct-marketingactiviteiten (waaronder e-mailmarketing, SMS-marketing, telemarketing of direct mail);

(h) via onze website verzamelde informatie gebruiken om contact op te nemen met een persoon, bedrijf of andere persoon of entiteit;

(i) de website te gebruiken of rechtstreeks met apparatuur te communiceren, tenzij u hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd bent;

(j) de infrastructuur van de Website direct of indirect gebruiken om een aanval of hack te initiëren, te verspreiden, eraan deel te nemen, te leiden of te proberen te initiëren, of om bandbreedte-intensieve, kwaadaardige of potentieel schadelijke netwerkberichten naar een Apparaat te sturen, al dan niet afkomstig van ons;

(k) direct of indirect de structuur of broncode van de Website kopiëren, publiceren, wijzigen, vertalen, decompileren, demonteren, reverse engineeren of anderszins proberen af te leiden of er toegang toe te krijgen (hetzij om afgeleide werken van de broncode of anderszins te maken);

(l) de Website te gebruiken of er toegang toe te verkrijgen om een gelijksoortig of concurrerend product of dienst te creëren of om benchmarking of vergelijkende studies met betrekking tot producten aan derden bekend te maken;

(m) uw toegang tot de Website verkopen, toewijzen, in sublicentie geven, overdragen, verdelen of leasen; of

(o) de Website beschikbaar stellen aan derden via een privé computernetwerk

(p) de Content of papieren of digitale kopieën van materialen die zijn afgedrukt of gekopieerd van onze Website bewerken of anderszins wijzigen

(q) de Website gebruiken op een manier die verboden is door toepasselijke wet- of regelgeving met betrekking tot het gebruik van de Website

(r) onrechtmatige vragen stellen of onrechtmatige bestellingen plaatsen; of

(s) speculatieve, valse of frauduleuze orders plaatsen.

12.2 U erkent dat u aansprakelijk bent jegens ons voor alle schade, verlies, aansprakelijkheid, kosten of uitgaven geleden door ons of voortvloeiend uit of in verband met een Verboden handeling gedaan of toegestaan door u te doen.

12.3 U stemt ermee in om ons zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte te stellen als u zich ervan bewust wordt dat een persoon een Verboden handeling pleegt. U zult ons redelijkerwijs assisteren bij elk onderzoek dat wij kunnen instellen naar aanleiding van door u in dit verband verstrekte informatie.

12.4 U dient ervoor te zorgen dat alle informatie die u aan ons verstrekt via onze Website of met betrekking tot onze Website of de Producten: (a) waarheidsgetrouw, accuraat, actueel, volledig en volledig is.

waar, nauwkeurig, actueel, volledig en niet misleidend is;

(b) voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving; en

(c) geen inbreuk maakt op de privacy, bescherming van persoonsgegevens, vertrouwelijkheid of intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van enige persoon; en

(d) niet beledigend, grof, pornografisch, lasterlijk, onbetrouwbaar, misleidend, illegaal of anderszins verwerpelijk is.

12.5 U zult ons onmiddellijk alle documenten of andere informatie verstrekken die wij van u vragen om uw identiteit te verifiëren. U zult alle informatie die u aan ons verstrekt onmiddellijk bijwerken, zodat al uw informatie bij ons te allen tijde volledig en juist is.

12.6 U moet voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot uw gebruik van de Website en het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u deze wetten naleeft, ongeacht of deze gebaseerd zijn op het land waar u woont, de locatie van waaruit u toegang heeft tot de Website of anderszins.

12.7 Stuur ons een e-mail als u op de hoogte bent van materiaal of activiteiten op onze Website die in strijd zijn met deze Voorwaarden.

13 Koppelingen naar de Website

13.1 Links van onze Website naar andere websites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden uitsluitend ter informatie aangeboden. Links vanaf onze Website naar andere websites en bronnen zijn niet bedoeld als, en vormen geen aanbevelingen of goedkeuringen door ons van die gekoppelde websites of bronnen of enige informatie die u daarvan verkrijgt.

13.2 U erkent en stemt ermee in dat wij geen rechten of controle hebben over de inhoud van andere websites en bronnen waarnaar wordt gelinkt of verwezen op onze website.

13.3 U mag een link naar onze homepage plaatsen op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt.

13.4 U mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of ondersteuning van onze kant suggereert waar deze niet bestaat.

13.5 U mag geen link naar onze website maken vanaf een website waarvan u niet de eigenaar bent.

13.6 Onze website mag niet worden opgenomen in een andere website, noch mag u een link maken naar een ander deel van onze website dan de homepage.
13.7 Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het plaatsen van een link zonder kennisgeving in te trekken.

13.8 De website waarnaar u een link plaatst, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen zoals uiteengezet in ons Beleid voor acceptabel gebruik (zie paragraaf 12 hierboven).

13.9 Neem contact met ons op voor voorafgaande toestemming voor een link naar onze website die niet voldoet aan dit artikel 13. 14.

Intellectuele eigendomsrechten

14.1 De code, structuur en organisatie van de Website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

14.2 Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten in onze Website en in de inhoud en het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door toepasselijke wetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

14.3 U mag de Website en de inhoud ervan alleen gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en in overeenstemming met deze Voorwaarden. De inhoud van de Website omvat inhoud met betrekking tot de Producten.

14.4 U stemt ermee in om ons op de hoogte te stellen van elke vermoedelijke inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten.

14.5 U mag onze handelsmerken niet gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij deze deel uitmaken van het materiaal dat u gebruikt (en nauwkeurig reproduceert) in overeenstemming met paragraaf 13 hierboven.

15 Privacybeleid

15.1 Ons Privacybeleid maakt deel uit van deze Voorwaarden waaronder u onze Website kunt bezoeken en gebruiken.

15.2 Wij gebruiken cookies op onze website. We gebruiken ook cookies om bij te houden hoe onze klanten onze website het liefst bekijken. Door deze voorwaarden te accepteren, stemt u ook in met ons gebruik van cookies voor dit doel. Zie voor meer informatie over cookies ons Privacybeleid.

15.3 Als u ons uw persoonsgegevens verstrekt, zullen wij die persoonsgegevens van tijd tot tijd verwerken in overeenstemming met uw instructies en zullen wij redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om die persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde en onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

15.4 Tenzij speciale voorzorgsmaatregelen zijn getroffen of anderszins schriftelijk is overeengekomen, kunnen informatie en documenten die ontstaan in de loop van de verkoop van de Producten tussen ons worden gedeeld en kunnen dergelijke informatie en documenten in het bijzonder in elektronische vorm toegankelijk zijn voor onze werknemers, functionarissen, adviseurs of agenten.

16 Virussen

16.1 Wij garanderen niet dat onze website veilig is of vrij van bugs of virussen.

16.2 U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om toegang te krijgen tot onze Website. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

16.3 U mag geen misbruik maken van onze website door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren.

16.4 U mag niet proberen onbevoegd toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of een server, computer of database die met onze website is verbonden.

16.5 U mag onze website niet aanvallen door middel van een denial of service-aanval of een gedistribueerde denial of service-aanval.

16.6 Als wij van mening zijn dat u een van de bepalingen van deze clausule 16 hebt overtreden, wordt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk beëindigd. Wij kunnen elke inbreuk melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en zullen dit doen indien dit door de toepasselijke wetgeving wordt vereist.

17 Aansprakelijkheid

17.1 Behoudens artikel 17.13 wijzen wij alle aansprakelijkheid af voor zover wettelijk toegestaan en aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor enig verlies geleden door jou of enig ander persoon als gevolg van: (a) Inhoud van derden of Gebruikersinhoud;

(b) onze content, inclusief maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van onze content; of

(c) de Producten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kwaliteit, afbeeldingen, beschrijving of specificaties, conformiteit met de beschrijving en de geschiktheid van de Producten voor een bepaald doel

(d) het vertrouwen op informatie of functionaliteit die in of via deze algemene voorwaarden of onze website wordt aangeboden

(e) de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Website of een deel daarvan, onderbroken of gedeeltelijke toegang of gebrekkige functionaliteit op enig moment; en

(f) het niet nakomen van een verplichting door ons of een vertraging in het nakomen van een verplichting, ongeacht of wij hiervan vooraf op de hoogte zijn gesteld, indien en voor zover het niet nakomen of de vertraging wordt veroorzaakt door een omstandigheid waarover wij geen controle hebben, en telecommunicatiestoringen, telecommunicatiestoringen, stroomstoringen, terrorisme, brandstofstakingen, slechte weersomstandigheden, computerstoringen, niet-naleving van leveringseisen door leveranciers, arbeidsconflicten en afwezigheid van personeel door ziekte of letsel, en de tijd voor het nakomen van een verplichting waarvan de nakoming op deze wijze wordt beïnvloed, zal dienovereenkomstig worden verlengd.

17.2 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u (hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins) voor enig verlies van winst, verlies van zakelijke kansen, verlies van goodwill, verlies van besparingen of voordeel of voor enig indirect, bijzonder of gevolgverlies of -schade, zelfs als dergelijk verlies of dergelijke schade redelijkerwijs te voorzien was of de betrokken partij op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijk verlies of dergelijke schade.
17.3 Onze aansprakelijkheid die direct of indirect voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden (met inbegrip van uw aankoop van Producten van ons onder deze Algemene Voorwaarden) of die niet uitdrukkelijk is uitgesloten onder deze Algemene Voorwaarden, is beperkt tot en zal niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan $1000 of een veelvoud van vijf keer de prijs die u hebt betaald voor de Producten die aanleiding gaven tot de aansprakelijkheid. Het bedrag van deze aansprakelijkheidsbeperking wordt verminderd met het bedrag van eventuele onbetaalde bedragen die u ons verschuldigd bent.

17.4 Elke claim door een partij wegens contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins voortvloeiend uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden moet worden ingediend binnen één jaar na de handeling of nalatigheid die het verlies heeft veroorzaakt of kosten zou hebben veroorzaakt.

17.5 Behalve voor zover een vordering wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt, kunt u geen persoonlijke vordering instellen die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden tegen een van onze werknemers, functionarissen, adviseurs of andere agenten die betrokken zijn bij de uitvoering van de betreffende verplichtingen.

17.6 Alle verklaringen of garanties, contractueel of buitencontractueel, en alle garanties, voorwaarden, bepalingen, toezeggingen en verplichtingen geïmpliceerd door de wet, gewoonterecht, handelsgebruik, gewoonte of anderszins (met inbegrip van geïmpliceerde garanties van bevredigende kwaliteit, conformiteit met de beschrijving en geschiktheid voor het doel) zijn uitgesloten voor zover de wet dit toestaat.

17.7 Er kan slechts één claim tegen ons (met inbegrip van onze werknemers, functionarissen of adviseurs) worden ingediend die voortvloeit uit één enkele handeling of nalatigheid. Een handeling of nalatigheid omvat een reeks verwante handelingen of nalatigheden, dezelfde handeling of nalatigheid in een reeks verwante gevallen of soortgelijke handelingen of nalatigheden in een reeks verwante gevallen en omvat alle vorderingen die voortvloeien uit één oorzaak.

17.8 De beperkingen in dit artikel 17 zijn van toepassing op onze volledige aansprakelijkheid jegens u (met inbegrip van elke andere derde partij jegens wie wij aansprakelijk kunnen worden gesteld met of zonder onze toestemming) met betrekking tot elke claim en u en elke andere persoon kunnen slechts eenmaal gezamenlijk een claim tegen ons indienen met betrekking tot hetzelfde verlies.
17.9 Als er een aansprakelijkheidsbeperking van toepassing is, geldt deze voor de volledige levering van diensten of producten door ons, ongeacht het bedrag, en geldt er geen afzonderlijke geaggregeerde aansprakelijkheidsbeperking voor u, elke groepsmaatschappij waarvan u deel uitmaakt en elke persoon die door een zakelijke gebruiker is aangewezen.

17.10 Als wij gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn met een andere partij, zijn wij alleen aansprakelijk om u dat deel te betalen dat redelijkerwijs aan ons kan worden toegeschreven. Wij zijn niet aansprakelijk om u dat deel te betalen dat is toe te schrijven aan de schuld van een andere partij waarvoor die andere partij anders aansprakelijk zou zijn.

17.11 Onze aansprakelijkheid jegens u wordt verminderd met het deel waarvoor een andere partij aansprakelijk zou zijn geweest als

(a) u ook een procedure of vordering tegen die andere partij had ingesteld; of

(b) wij een procedure of vordering tegen die andere partij hadden ingesteld krachtens de Civil Liability (Contribution) Ordinance of een vergelijkbare wet in een ander relevant rechtsgebied.

17.12 Bij de beoordeling of andere partijen jegens u aansprakelijk zijn, wordt geen rekening gehouden met het feit dat u geen juridische stappen tegen een andere partij kunt ondernemen vanwege de beperking van rechtsmiddelen tegen die partij of dat de partij geen juridische stappen onderneemt of zich beroept op uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid of dat de andere partij niet langer bestaat.

17.13 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden hebben geen invloed op onze aansprakelijkheid

(a) voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid;

(b) voor fraude of roekeloze veronachtzaming van professionele verplichtingen;
(c) voor enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt in het rechtsgebied waar een relevante claim wordt ingediend, met inbegrip van enige beperking op ons recht om onze aansprakelijkheid te beperken; en (d) in elk ander geval, onze aansprakelijkheid om minder te betalen dan het bedrag van de schadevergoeding die wij verschuldigd zijn.

(d) in alle andere gevallen, om onze aansprakelijkheid te beperken tot minder dan het minimumbedrag dat in de omstandigheden vereist is onder enige andere wet- of regelgeving die relevant is voor de claim, in welk geval dat minimumbedrag geacht wordt in de plaats te komen van het bedrag dat anders van toepassing zou zijn.

17.14 Deze bepalingen vormen een uitputtende opsomming van de rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor een partij of een derde partij tegen een van beide partijen onder of in verband met deze Algemene Voorwaarden.

18 Vrijwaring

18.1 U zult de Gevrijwaarde Partijen op eerste verzoek volledig vrijwaren tegen alle vorderingen, kosten en verliezen van welke aard dan ook die de Gevrijwaarde Partijen kunnen lijden of oplopen als gevolg van of in verband met: (a) een wezenlijke inbreuk op de bepalingen van deze Voorwaarden.

) een wezenlijke inbreuk door jou op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden;

(b) fraude, nalatigheid, wangedrag of roekeloze verwaarlozing in of met betrekking tot uw verplichtingen onder deze Voorwaarden; en

(c) uw gebruik van onze Website.

18.2 Wij hebben het recht om alle out-of-pocket kosten die wij hebben gemaakt in verband met een vordering tot schadeloosstelling op u te verhalen en al deze kosten zijn onmiddellijk opeisbaar.

19 Overmacht

19.1 Als een geval van overmacht langer dan een week duurt, kunnen wij de Algemene Voorwaarden onmiddellijk beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder enige verplichting voor ons anders dan het terugbetalen van enig Product dat al door u is betaald en nog niet is geleverd.

19.2 Wij behouden ons het absolute recht voor om te bepalen welk middel wij kiezen om onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden volledig na te komen als zich een geval van overmacht voordoet.

20. wijzigingen

20.1 Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij stellen u vooraf op de hoogte van wezenlijke wijzigingen die volgens ons een nadelige invloed op u kunnen hebben. Wij stellen u op de hoogte van alle wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden die van tijd tot tijd van kracht zijn, zijn van toepassing op uw gebruik van onze website en alle producten die via onze website worden aangeboden.
20.2 Indien u niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, dient u het gebruik van onze Website of de aankoop van onze Producten te staken.

20.3 Als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor deze Voorwaarden, zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden voordat u de eerste aankoop van Producten doet nadat de wijziging van kracht is geworden. Indien u niet binnen een door ons gestelde termijn uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met de herziene Voorwaarden, dient u het gebruik van de Website of de aankoop van onze Producten te staken.

21 Uw inbreuk

21.1 Onverminderd onze overige rechten op grond van deze Voorwaarden, kunnen wij, als u deze Voorwaarden op enigerlei wijze schendt, of als wij redelijkerwijs vermoeden dat u deze Voorwaarden op enigerlei wijze hebt geschonden, een van de volgende dingen doen (a

) formele waarschuwingen sturen;

(b) uw toegang tot onze website tijdelijk blokkeren

(c) de verwerking van een bestelling stopzetten

(d) weigeren een betaling van u te accepteren

(e) u permanent de toegang tot onze website ontzeggen

(f) computers met uw IP-adres de toegang tot onze website ontzeggen

(g) contact opnemen met een of meer van uw internetproviders en hen verzoeken uw toegang tot onze website te blokkeren; of

(h) juridische stappen tegen u ondernemen, hetzij wegens contractbreuk of anderszins.

21.2 Als wij uw toegang tot onze website of een deel daarvan opschorten, verbieden of blokkeren, mag u geen actie ondernemen om die opschorting, dat verbod of die blokkering te omzeilen.

22 Beëindiging en opschorting

22.1 U mag te allen tijde stoppen met het gebruik van de Website.
22.2 Wij kunnen de terbeschikkingstelling van de Website te allen tijde opschorten, met of zonder oorzaak en met of zonder kennisgeving.

22.3 Onverminderd paragraaf 22.2 kunnen wij uw toegang tot de Website opschorten of beëindigen indien uw gebruik van de Website aanleiding geeft of kan geven tot wettelijke aansprakelijkheid van welke aard dan ook of anderszins het gebruik van de Website door anderen belemmert.

22.4 Indien wij uw toegang tot de Website opschorten of beëindigen, proberen wij u hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Wij kunnen echter naar eigen goeddunken uw toegang tot de Website onmiddellijk opschorten of beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

22.5 Wij garanderen niet dat onze Website altijd beschikbaar is of zonder onderbreking werkt. Wij kunnen de beschikbaarheid van onze Website geheel of gedeeltelijk onderbreken, opschorten, intrekken of beperken om zakelijke of operationele redenen. We zullen proberen u binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen van een onderbreking of intrekking. U hebt geen recht op enige vergoeding of andere betaling als de Website wordt onderbroken, opgeschort, ingetrokken of gewijzigd.

23. gevolgen van beëindiging

23.1 Bij beëindiging van deze Algemene Voorwaarden komt elke verplichting tot het verlenen van Klantenondersteuning onmiddellijk te vervallen.

23.2 In geen geval hebt u recht op enige vergoeding van ons voor verlies van rechten, verlies van goodwill of andere schade die voortvloeit uit de beëindiging van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook.

23.3 Beëindiging van deze Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op andere reeds opgebouwde rechten en heeft geen invloed op bepalingen van deze Algemene Voorwaarden die volgens hun bewoordingen uitdrukkelijk bedoeld zijn om daarna van kracht te worden of te blijven. Artikel 17 (Aansprakelijkheid) en 18 (Vrijwaring) blijven na beëindiging van deze Voorwaarden van kracht.

24 Algemene bepalingen

24.1 U mag uw rechten onder deze Voorwaarden niet overdragen.

24.2 De rechten, bevoegdheden en rechtsmiddelen voorzien in deze Voorwaarden zijn (tenzij uitdrukkelijk anders bepaald) cumulatief en niet exclusief ten opzichte van rechten, bevoegdheden en rechtsmiddelen voorzien in de wet of anderszins.

24.3 Wij besteden de hosting van de Website uit aan een derde partij.

24.4 Indien de geldigheid of afdwingbaarheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze wordt beperkt door toepasselijk recht, zal die bepaling geldig en afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door dergelijk recht. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling.

24.5 Het niet of met vertraging uitoefenen van een recht, bevoegdheid of rechtsmiddel waarin deze Voorwaarden of de wet voorzien, vormt geen verklaring van afstand van dit recht, deze bevoegdheid of dit rechtsmiddel. Onze verklaring van afstand van een schending van een bepaling van deze Voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een latere schending van die bepaling of een verklaring van afstand van een schending van een andere bepaling.

24.6 De uitoefening van de rechten van partijen onder deze Algemene Voorwaarden is niet afhankelijk van de toestemming van derden.

24.7 Deze Algemene Voorwaarden zijn ten gunste van ons en u en zijn niet bedoeld ten gunste van of afdwingbaar door derden.
25 Toepasselijk recht

25.1 Deze Algemene Voorwaarden, hun onderwerp en hun totstandkoming (en alle niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk.

25.2 Elk geschil, controverse, verschil of claim (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of claims) voortvloeiend uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van het bestaan, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, de inbreuk of de beëindiging of enig geschil met betrekking tot enige niet-contractuele verplichting voortvloeiend uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden, zal worden voorgelegd aan en definitief worden beslecht door arbitrage onder het bestuur van het Verenigd Koninkrijk zoals van kracht op de datum van indiening van de Notice of Arbitration. Het recht dat van toepassing is op deze arbitrageclausule is het recht van het Verenigd Koninkrijk. De plaats van arbitrage is het Verenigd Koninkrijk. Het aantal scheidsrechters is één. De arbitrage wordt gevoerd in de Engelse taal.

26 Interpretatie

26.1 In deze Algemene Voorwaarden:

“Contract”: uw bestelling voor een Product of Producten onder deze Algemene Voorwaarden die wij accepteren in overeenstemming met artikel 4.3;

“Klant” betekent iedere persoon die een bestelling plaatst op de Website;

“Afleveradres”: het afleveradres dat is opgegeven in de betreffende Bestelling;

“Verwachte Leverdatum”: een verwachte leverdatum van een Bestelling;

“Overmacht” betekent een gebeurtenis of omstandigheid die een tekortkoming of vertraging in de nakoming van een verplichting onder deze Algemene Voorwaarden veroorzaakt of tot gevolg heeft, die buiten onze macht ligt en die niet te wijten is aan ons tekortschieten of vertraging in de nakoming van een verplichting onder deze Algemene Voorwaarden. niet toe te schrijven is aan ons verzuim om de nodige zorgvuldigheid te betrachten om een dergelijke tekortkoming of vertraging te voorkomen en omvat oorlog of oorlogsdreiging; natuurrampen of nucleaire rampen, rellen of burgerlijke onrust, pandemie, terroristische daden, kwaadwillige schade, brand of overstroming, naleving van nieuwe wetten of bevelen van overheidsinstanties of gerechtelijke autoriteiten, sluiting van luchthavens of havens;

“Gevrijwaarde Partijen” betekent ons, elke Gelieerde Onderneming en hun respectievelijke functionarissen, werknemers, aannemers en agenten. “Intellectuele Eigendomsrechten” betekent alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van octrooien, handelsmerken, modelrechten, auteursrechten, databankrechten, handelsgeheimen en alle rechten van soortgelijke aard;

“Bestelling”: de bestelling die u via onze website plaatst om een Product of Producten van ons te kopen;

“Orderbevestiging”: onze e-mail aan u ter bevestiging van uw bestelling in overeenstemming met paragraaf 4.3;

“Betalingsintermediair”: een door ons gebruikte externe dienstverlener voor de verwerking van betalingen;

“Product”: een product dat op onze Website wordt aangeboden;

“Website” betekent de website;

“Website-infrastructuur” betekent al onze systemen (inclusief code) die de Website mogelijk maken, leveren of beschrijven;

26.2 Verwijzingen naar “Artikelen” zijn verwijzingen naar artikelen van deze Algemene Voorwaarden.

26.3 Koppen dienen uitsluitend ter illustratie en zijn niet van invloed op de interpretatie of opbouw van deze Voorwaarden.

26.4 Woorden die het enkelvoud aanduiden, omvatten ook het meervoud en vice versa. Woorden die het geslacht aanduiden, omvatten elk geslacht en verwijzingen naar personen omvatten een individu, vennootschap, bedrijf of partnerschap.

Stuur ons een e-mail als je vragen of opmerkingen hebt over deze voorwaarden, de website of de producten.

Warenkorb